Tegevusalad

  • Plaatimine
  • Lammutustööd
  • Üldehitus
  • Siseviimistlus
  • Põrandatööd (lihvimine, õlitus, lakkimine jne.)
  • Katusetööd
  • Fassaaditööd
  • Renoveerimine
  • Majade ehitus