Lammutustööd

Kui teil on tarvis abi lammutamisel ja prahi äraveol, ulatame oma abikäe.

Teostame lammutuseelsed kinnikatmised tolmu eest.

Eemaldama olemasolevad elektri ja veesõlmed, et lammutustööd oleks ohutud.

Transpordime lammutamise tagajärel tekkinud prahi vastavalt soovile prügimäeni.